Άρθρα

Εμβόλια-σκύλου-γάτας-01

Εμβόλια & μετεμβολιακές επιπλοκές στο σκύλο και τη γάτα

1. Ποιά είναι τα προτεινόμενα εμβόλια στον σκύλο και στη γάτα σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα εμβολιακά προγράμματα;

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται έντονη επιστημονική έρευνα , τα αποτελέσματα της οποίας οδήγησαν σε αναθεώρηση ορισμένων εμβολιακών πρακτικών. Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η κατηγοριοποίηση των εμβολίων σε:

Read more