Ασφάλιση ζώων

Μία ζημιά του ζώου σας σε κάποιον τρίτο από ένα ατύχημα, μπορεί να σας βάλει σε δυσάρεστες περιπέτειες. 

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το κατοικίδιό σας σε τρίτα πρόσωπα εξασφαλίζετε τουλάχιστον ότι δεν θα έχετε απρόβλεπτα έξοδα.

Ρωτήστε μας για να σας δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες.