Εξωτερικά Ιατρεία

Λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία με προγραμματισμένα ραντεβού, όπου εξετάζονται και αντιμετωπίζονται άμεσα όλα τα περιστατικά.

Τηλέφωνα γραμματείας για ραντεβού: 210 8102727 – 697 2038820