Άρθρα

ikteros-sti-gata

Η κίτρινη γάτα: ίκτερος στη γάτα

Πότε εμφανίζεται κλινικά ίκτερος στη γάτα;

Οι φυσιολογικές τιμές ολικής χολερυθρίνης στη γάτα είναι χαμηλότερες του 1 mg/dL. Όταν η συγκέντρωση ολικής χολερυθρίνης στον ορό του αίματος υπερβεί τα 2-3 mg/dL, αυτό έχει ως συνέπεια την κλινική εμφάνιση του ικτέρου, που είναι αποτέλεσμα της χολόστασης. Ο κίτρινος χρωματισμός των ιστών γίνεται πρωτίστως αντιληπτός στο σκληρό χιτώνα του ματιού, στη μαλακή υπερώα και στην έσω επιφάνεια των πτερυγίων των αυτιών.

Read more