Φόρμα παραπεμπόμενων περιστατικών

Για καλύτερη αντιμετώπιση του περιστατικού που παραπέμφθηκε στην κλινική μας  χρειαζόμαστε ένα ιατρικό ιστορικό του ασθενούς ζώου. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και στείλτε την στην κλινική, ώστε να την έχουμε διαθέσιμη τη στιγμή προσέλευσής σας.

Φιλική Υπενθύμιση: Εκτυπώνοντας χαρτί επιβαρύνουμε το περιβάλλον.

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία: